تبلیغات
امتیازدهی گروه "رسکو" به رستورانها - اساسنامه گروه رسکو

برخی از مواد اساسنامه گروه رسکو

 

-         ارکان گروه عبارتند از: رئیس رسکو، نایب رئیس، مدیر سایت، مدیر پشتیبانی، مدیر روابط عمومی، اعضای هیأت مدیره، اعضای عادی و مهمانان گردهمایی ها.

-         برای کلیه اعضا صرفنظر از نوع و درجه همکاری، درصورت درخواست کارت عضویت صادر خواهد شد.

-         سال کاری گروه از اول فروردین هر سال شروع می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استنثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تشکیل گروه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. جریان کاری گروه در پایان اسفند بسته می شود.

-         عضویت هر فرد جدید در این گروه مستلزم سه بار حضور در برنامه های برگزار شده و سپس تأیید بورد رسکو است.

-         به منظور امتیازدهی به رستوران ها از شیوه ستاره دهی در سه بخش کیفیت، قیمت و محیط استفاده می شود.

-         در هر بخش از موارد ذکر شده در بند قبلی، ستاره های هر رستوران از حداکثر 5 و با قابلیت امتیازدهی 0.5 تایی محاسبه می گردد.

-         برای امتیاز افراد وزن قرار داده می شود به طوری که این وزن برای اعضای هیأت مدیره، اعضای عادی و افراد غیرعضو به ترتیب 3، 2 و 1 می باشد.

-         اعضا در صورت عدم حضور پیاپی در سه برنامه گروه تنزل درجه پیدا کرده و امتیاز آنها مانند افراد غیرعضو محاسبه خواهد شد.

-         برنامه امتیازدهی به رستوران ها توسط گروه هر هفته درمیان در روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

-         در روز برگزاری هر برنامه گروه، دو الی سه رستوران با مشخصات کامل جهت انتخاب محل برنامه بعدی معرفی و به رأی گذاشته می شود.

-         نحوه اطلاع رسانی تاریخ دقیق برنامه ها از طریق ایمیل و ثبت نام به روش آنلاین در وبلاگ گروه خواهد بود.

-         برنامه هایی رسمیت دارد که تعداد افراد شرکت کننده حداقل به 5 نفر – لزوماً با همراهی یک نفر از اعضای هیأت مدیره- برسد و یا مطابق ماده 15 مجموع وزن امتیازی افراد شرکت کننده حداقل 10 باشد.

Admin Logo
themebox Logo